Urlandskaber

En udefra indtrængende kraft varsler udvikling / forandringer

Jeg bor på en bakketop ved Assedrup Enge, som i vinterhalvåret ofte er oversvømmede.

Disse oversvømmelser skaber en illusion om at Norsminde Fjord når næsten ind til Odder, som den gjorde det for 7000 år siden i ældre stenalder, hvor vandstanden var cirka 3 – 4 m højere end i dag.

For godt 10 år siden blev arkæologer fra Moesgaard Museum hidkaldt, da man under udgravningen til en pumpestation i Assedrup fik en mængde oldsager af flint og kronhjortetak med op. En inspektion af fundstedet viste, at der var tale om en køkkenmødding fra ældre stenalder, Ertebøllekulturen ( 5000 – 4000 f. Kr.). Iblandt oldsagerne fandt man også en nakkehvirvel fra en Finhval.


Dette fund har været inspiration for mit arbejde med malerier til udstillingen FORANKRING på Odder Museum 2021 – 2022.


2 malerier bredformat: 120  x 140 cm

2 malerier højformat: 140 x 120 cm