Landskabsdannelser

Når landskaber dannes foregår der forskellige geologiske processer.

Landskabsformerne eroderes bl.a. af vandet, der strømmer mod havet, og nye former opstår, når materialet aflejres undervejs.

Erosion og aflejring har ændret Danmarks landskaber gennem årtusinder.

Derfor består vores undergrund af lag af materiale.

Geologiske lag som fortæller historie.

 

I maleprocessen anvender jeg teknikker, som skaber illusionen om, at disse processer også foregår på lærredet under maleriets tilblivelse.

Farve påføres med spartel og pensel.

Silende transparent eller kraftigt og pastost.

Ind imellem skrabes farven af igen eller overmales med en anden.

Lag på lag lægges farven på lærredet, og gennem denne proces opstår urlandskaber som inviterer til at sanse materiale, rum og tid.

Mosen 85 x 100 cm 

Vinter 85 x 100 cm

Mosen 85 x 100 cm

Uden titel 85 x 100 cm